Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stan aktywności prawnej i ekonomicznej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
podmiot aktywny
podmiot aktywny prowadzący działalność
podmiot aktywny w budowie, organizujący się
podmiot aktywny w stanie likwidacji
podmiot aktywny w stanie upadłości
podmiot nieaktywny
podmiot nieaktywny, nie podjął działalności
podmiot nieaktywny w stanie likwidacji
podmiot nieaktywny w stanie upadłości
podmiot nieaktywny z zawieszoną działalnością
podmiot nieaktywny z zakończoną działalnością, nie wykreślony z rejestru