Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odwołanie od wyroku
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
nie
tak