Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Podmiot składający apelację - oskarżenie
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
nie
tak