Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czyn zabroniony (Kwalifikacja prawna czynu (tj. art., §, lit., pkt., kwalifikator), podstawa złagodzenia lub obostrzenia)- czyn główny
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Czyn główny


Brak rozwinięcia wymiarów