Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Miejsce zamieszkania osoby pokrzywdzonej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Województwo
Nazwa pozycji
Województwo