Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dane dotyczące osoby pokrzywdzonej - obywatelstwo
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Obywatelstwo


Brak rozwinięcia wymiarów