Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dane dotyczące osoby pokrzywdzonej - Zawód (wyuczony lub wykonywany)/źródło utrzymania - grupa zawodów
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Grupa zawodów


Brak rozwinięcia wymiarów