Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyznanie kompensaty pokrzywdzonemu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
nie
tak