Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyznanie kompensaty w oparciu o przepisy ustawy z dn. 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. Nr 169, poz. 1415, z późn. zm.)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie


Brak rozwinięcia wymiarów