Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Relacja względem osoby skazanej - osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 kk
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie


Brak rozwinięcia wymiarów