Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj relacji (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty, przysposobiony, małżonek przysposobionego, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj relacji
Nazwa pozycji
małżonek
wstępny
zstępny
rodzeństwo
powinowaty
przysposobiony
małżonek przysposobionego
osoba pozostająca we wspólnym pożyciu