Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj wywiadu indywidualnego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj wywiadu indywidualnego


Brak rozwinięcia wymiarów