Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Miejsce zamieszkania osoby pokrzywdzonej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Miasto/Wieś
Nazwa pozycji
Wieś
Miasta