Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    W jaki sposób Pana/ Pani gospdoarstwo domowe weszło w posiadanie mieszkania/ domu?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    forma nabycia mieszkania/domu
Nazwa pozycji
nie wiem
nabycie/zakup w trybie uwłaszczenia (mieszkania komunalnego, spółdzielczego, zakładowego po preferencyjnej cenie)
częściowy zakup lub samodzielna budowa/częściowy spadek lub darowizna
spadek, darowizna
samodzielna budowa
zakup