Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Okres nieobecności w gospodarstwie domowym
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    obecność/nieobecność członka gospodarstwa domowego
Nazwa pozycji
osoba zmarła
osoba nieobecna 12 miesięcy lub dłużej (czas faktyczny + planowany)
osoba nieobecna poniżej 12 miesięcy (czas faktyczny +planowany)
osoba czasowo obecna - zazwyczaj przebywająca poza gospodartwem domowym 12 miesięcy lub dłużej (czas faktyczny + planowany)
osoba czasowo obecna - zazwyczaj przebywająca poza gospodarstwem domowym poniżej 12 miesięcy (czas faktyczny + planowany)
osoba obecna