Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy instytucja (firma), będąca Pana/Pani głównym miejscem pracy należy do sektora:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    publiczny/prywatny
Nazwa pozycji
sektor publiczny
sektor prywatny