Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki jest Pana/Pani status zatrudnienia?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    status zatrudnienia
Nazwa pozycji
pracownik najemny
pracujący na własny rachunek
pomagający członek rodziny