Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    W jakim wymiarze czasu Pan/Pani pracuje?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wymiar pracy
Nazwa pozycji
w pełnym
w niepełnym