Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Łączna wartość kredytu / pożyczki jaka pozostała do splaty
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przedziały wartości w złotych
Nazwa pozycji
poniżej 500
501 - 1000
1001 - 1500
1501 - 2000
2001 - 3000
3000 - 5000
5001 - 7500
7501 - 10000
10001 - 15000
15001 - 20000
20001 - 30000
30001 - 50000
50001 - 100000
100001 - 150000
150001 - 200000
200001 - 300000
300001 - 500000
500001 - 750000
750001 - 1 mln
pow. 1 - 3 mln
pow. 3 - 10 mln
pow. 10 - 50 mln
pow. 50mln
nie wiem
brak odpowiedzi