Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje Pana/ pani gospodarstwo domowe pod względem zadłużenia?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    zadłużenie gospodarstwa
Nazwa pozycji
nie jesteśmy w stanie wywiązywać się na bieżąco z zobowiązań wynikających z zadłużenia
zadłużenie stanowi dla nas duże obciążenie i nie zawsze możemy się z jego spłaty wywiązać terminowo
zadłużenie stanowi dla nas pewne obciązenie, ale z jego spłaty wywiązujemy się terminowo
Zadłużenie nie stanowi dla nas obciążenia, z jego spłaty wywiązujemy się terminowo
nie mamy żadnego zadłużenia