Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość zadłużenia niespłaconego w terminie
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie
nie wiem
brak odpowiedzi