Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Korzystanie z usług wynajmowania samochodu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak /nie
Nazwa pozycji
tak
nie