Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rozchody gospodarstwa domowego - źródło pozyskania
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Symbol źródła pozyskania
Nazwa pozycji
otrzymane od osoby spoza gospodarstwa domowego
otrzymane od instytucji (np. gmina, fundacja)
opłacone przez pracodawcę
pobrane z działalności na własny rachunek
pobrane z własnego gospodarstwa rolnego/działki