Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ile osób pracuje w Pana/Pani instytucji (firmie)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    liczba osób pracujących
Nazwa pozycji
1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osób
6 osób
7 osób
8 osób
9 osób
10 osób
Nie wiem, ale mniej niż 11 osób
50 osób i więcej
20-49 osób
11-19 osób
Nie wiem, ale więcej niż 10 osób