Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy instytucja (firma), w której Pan/Pani aktualnie pracuje, należy do sektora:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    sektor publiczny/prawny
Nazwa pozycji
sektor publiczny
sektor prywatny