Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ogólnie rzecz biorąc, na ile jest Pan/Pani zadowolony(-a) z swojego zdrowia.?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    skala zadowolenia repondenta z wybranej sytuacji życiowej
Nazwa pozycji
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nie wiem
10