Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Łączna wartość nieruchomości poza pierwszym mieszkaniem / domem
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak