Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy obecnie ma Pan/Pani jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomaga nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie