Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    dodatkowe źródło utrzymania
Nazwa pozycji
nie dotyczy
inne przychody
dary, alimenty i pozostałe dochody
świadczenia pozostałe
renta
emerytura
własność
praca na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym w użytkowaniu indywidualnym, wykonywanie wolnego zawodu
użytkowanie gospodarstwa rolnego
praca najemna na stanowisku nierobotniczym
praca najemna na stanowisku robotniczym