Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rozpoznanie kliniczne ICD-10
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    ICD-10: C00-D09
Nazwa pozycji
Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
Nowotwór złośliwy pochwy
Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy
Nowotwór złośliwy jajnika
Nowotwór złośliwy łożyska
Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
Nowotwór złośliwy odbytnicy
Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej
Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
Nowotwór złośliwy moczowodu
Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu
Nowotwór złośliwy tchawicy
Nowotwór złośliwy grasicy
Nowotwór złośliwy tarczycy
Nowotwór złośliwy nasady języka
Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
Nowotwór złośliwy bez określenia umiejscowienia
Dolinka nagłośniowa
Przednia powierzchnia nagłośni
Ściana boczna części ustnej gardła
Ściana tylna części ustnej gardła
Szczelina skrzelowa
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie części ustnej gardła
Część ustna gardła, umiejscowienie nieokreślone
Ściana górna części nosowej gardła
Ściana tylna części nosowej gardła
Ściana boczna części nosowej gardła
Ściana przednia części nosowej gardła
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie części nosowej gardła
Część nosowa gardła, umiejscowienie nieokreślone
Okolica płytki chrząstki pierścieniowatej
Fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego
Tylna ściana części krtaniowej gardła
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie części krtaniowej gardła
Część krtaniowa gardła, umiejscowienie nieokreślone
Gardło, umiejscowienie nieokreślone
Pierścień chłonny gardłowy Waldeyera
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
Szyjna część przełyku
Piersiowa część przełyku
Brzuszna część przełyku
Górna trzecia część przełyku
Środkowa trzecia część przełyku
Dolna trzecia część przełyku
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie przełyku
Przełyk, umiejscowienie nieokreślone
Wpust
Dno żołądka
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
11
Nastepna
Ostatnia