Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kod przyczyny zgonu (ICD10) - wyjściowy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Klasyfikacja ICD-10
Nazwa pozycji
Opieka nad pacjentami ze sztucznymi otworami
Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej
Zabiegi wykonywane w celach innych niż poprawa stanu zdrowia
Profilaktyczne zabiegi chirurgiczne
Opieka i badanie poporodowe
Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia
Inna opieka medyczna
Opieka obejmująca stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych
Opieka obejmująca dializy
Inna chirurgiczna opieka pochorobowa
Choroba zakaźna wywołana przez Bartonella [bartonelloza]
Choroba zakaźna wywołana przez Nocardia [nokardioza]
Choroba zakaźna wywołana przez Actinomyces israeli [promienica]
Inna posocznica
Posocznica wywołana przez paciorkowce
Kamica żółciowa
Zaburzenia wątroby w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne choroby wątroby
Inne choroby zapalne wątroby
Zwłóknienie i marskość wątroby
Przewlekłe zapalenie wątroby, niesklasyfikowane gdzie indziej
Niewydolność wątroby, niesklasyfikowana gdzie indziej
Wrzód trawienny o nieokreślonej lokalizacji
Wrzód dwunastnicy
Wrzód żołądka
Zaburzenia przełyku w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne choroby przełyku
Choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa
Zapalenie przełyku
Choroby języka
Inne zespoły z przekarmienia
Otyłość
Otyłość miejscowa
Następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych
Inne niedobory pokarmowe
Niedobór innych substancji odżywczych
Niedobór pokarmowy cynku
Niedobór pokarmowy selenu
Niedobór pokarmowy wapnia
Inne niedobory witaminowe
Niedobór witaminy D
Niedobór kwasu askorbinowego
Niedobór innych witamin z grupy B
Niedobór niacyny [pelagra]
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze mózgu i ośrodkowego układu nerwowego
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon mózgowo rdzeniowych
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu moczowego
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
   
256
Nastepna
Ostatnia