Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka nabywała usługi od nierezydentów w trakcie … kwartału 2019 r.?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Wartość TAK/NIE
Nazwa pozycji
nie
tak