Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy na obecną chwilę decyduje się Pan/Pani na samodzielne zamieszkanie?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie/nie dotyczy
Nazwa pozycji
Nie
Tak
Nie dotyczy, jestem właścicielem/głównym użytkownikiem mieszkania lub małżonkiem/parterem tej osoby