Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaka jest główna przyczyna niesamodzielnego zamieszkiwania?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    przyczyny
Nazwa pozycji
Konieczność opieki nad osobami dorosłymi (chorymi, starszymi)
Konieczność opieki nad dziećmi
Potrzeba korzystania z pomocy innych osób (np.: z powodu niepełnosprawności)
Sytuacja finansowa
Sytuacja osobista, prawna
Zbyt duże obciążenie obowiązkami zawodowymi lub związanymi z nauką
Dom wielopokoleniowy, przeznaczony przynajmniej dla dwóch rodzin
Nie odczuwam takiej potrzeby