Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kod zaawansowania TNM
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TIS
Nazwa pozycji
tak
nie