Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kod zaawansowania TNM
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Stadium zaawansowania T
Nazwa pozycji
X
0
1
2
3
4