Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Miejsce przerzutu nowotworu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Miejsce przerzutu
Nazwa pozycji
Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej
Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej
Powierzchnia zewnętrzna wargi, umiejscowienie nieokreślone
Powierzchnia wewnętrzna wargi górnej
Powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej
Powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej, górnej lub dolnej
Spoidło wargi
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie wargi
Warga, umiejscowienie nieokreślone
Powierzchnia grzbietowa języka
Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej
Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
Nowotwór złośliwy moczowodu
Nowotwór złośliwy tarczycy
Nowotwór złośliwy bez określenia umiejscowienia
Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy
Nowotwór złośliwy jajnika
Nowotwór złośliwy łożyska
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
Nowotwór złośliwy pochwy
Nowotwór złośliwy grasicy
Nowotwór złośliwy tchawicy
Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
Nowotwór złośliwy odbytnicy
Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
Nowotwór złośliwy nasady języka
Rdzeń kręgowy
Ogon koński
Nerw węchowy
Nerw wzrokowy
Nerw przedsionkowo-ślimakowy
Inne i nieokreślone nerwy czaszkowe
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego
Ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone
Kora nadnerczy
Rdzeń nadnerczy
Nadnercze, umiejscowienie nieokreślone
Przytarczyce
Przysadka
Przewód czaszkowo-gardłowy
Szyszynka
Kłębek szyjny
Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe
Zajęcie wielu gruczołów wydzielania wewnętrznego, umiejscowienie nieokreślone
Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony
Nerwy obwodowe brzucha
Nerwy obwodowe miednicy
Nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
   
7
Nastepna
Ostatnia