Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy zwykle korzysta Pan/Pani z pomocy innej osoby lub urządzeń przy wykonywaniu którejkolwiek z tych czynności?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie