Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że nie pracował(-ła) Pan/Pani z powodu własnych problemów zdrowotnych?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Niepracowanie z powodu problemów zdrowotnych
Nazwa pozycji
tak
nie