Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy używa Pan/Pani okularów lub szkieł kontaktowych?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Okulary lub szkła kontaktowe
Nazwa pozycji
tak
Nie
Niewidomy lub zupełnie nie widzi