Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    W ciągu ostatnich 4 tygodni, jak bardzo ból przeszkadzał Panu/Pani w normalnej pracy (tj. w zwykłych obowiązkach codziennych, np. praca zawodowa, nauka, prace domowe)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    ból a obowiązki codzienne
Nazwa pozycji
w ogóle nie przeszkadzał
Trochę
Średnio
Dość mocno
bardzo mocno