Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przez ile godzin w tygodniu świadczy Pan/Pani tę opiekę lub pomoc?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    czas opieki w tygodniu
Nazwa pozycji
Mniej niż 10 godzin w tygodniu
Co najmniej 10 godzin w tygodniu ale nie więcej niż 20
20 godzin w tygodniu lub więcej