Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy ta osoba jest lub te osoby są?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    podopieczny
Nazwa pozycji
Członek rodziny
Ktoś spoza rodziny