Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ile osób jest Panu/Pani tak bliskich, że może Pan/Pani na nie liczyć, jeśli ma poważne problemy osobiste?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    liczba osób
Nazwa pozycji
Nikt
1 lub 2 osoby
3 do 5 osób
6 lub więcej osób