Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kiedy ostatnio konsultował(-ła) się Pan/Pani z lekarzem ogólnym (lekarzem POZ) lub lekarzem rodzinnym jako pacjent(-tka)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    kiedy ostatnio u lekarza POZ lub rodzinnego
Nazwa pozycji
Mniej niż 6 miesięcy temu
Od 6 do mniej niż 12 miesięcy temu
12 miesięcy temu lub dawniej
Nigdy