Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczył(-ła) Pan/Pani opóźnie-nia w dostępie do opieki zdrowotnej z powodu zbyt długiego okresu oczekiwania na wizytę?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    czy wystąpiły
Nazwa pozycji
tak
Nie
Nie potrzebował opieki zdrowotnej