Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy Pan/Pani pali tytoń?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    jaki palacz
Nazwa pozycji
Tak, codziennie
Tak, okazjonalnie
Nie, ale w przeszłości paliłem(-am)
Nigdy nie paliłem(-am)