Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy używa/ł Pan/i papierosów elektronicznych i podobnych
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    jaki palacz
Nazwa pozycji
Tak, codziennie
Tak, okazjonalnie
Nie, ale w przeszłości paliłem(-am)
Nigdy nie paliłem(-am)