Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kiedy ostatnio miał(-ła) Pan/Pani wykonaną kolonoskopię?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    kiedy ostatnia kolonoskopia
Nazwa pozycji
w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Od 1 do 5 lat temu
Od 5 do 10 lat temu
10 lat temu lub więcej
Nigdy