Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kiedy ostatnio miał Pan badanie lekarskie prostaty?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    kiedy ostatnie badanie lekarskie prostaty
Nazwa pozycji
w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Od 1 do 2 lat temu
Od 2 do 3 lat temu
3 lata temu lub więcej
Nigdy